ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಯೋಗ

Karnataka Electricity Regulatory Commission

ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ

Home

 

Sl.no Name Designation Email Contact
1 ಶ್ರೀ. ಪಿ ರವಿ ಕುಮಾರ್ I.A.S (ನಿವೃತ್ತ) ಅಧ್ಯಕ್ಷರು chairmankerc@karnataka.gov.in 08022268663
2 ಎಚ್‌ಎಂ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸದಸ್ಯರು kerc-ka@nic.in 08022268665
3

ಶ್ರೀ. ಎಂ.ಡಿ ರವಿ

ಸದಸ್ಯರು  kerc-ka@nic.in  08022268664
4

ಶ್ರೀ. ಬಿ.ಎನ್. ವರಪ್ರಸಾದ್ ರೆಡ್ಡಿ

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ kerc-ka@nic.in 08022268661
Powered by Embedgooglemaps.com/ & igh-quality backlinks

 

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS