ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಯೋಗ

Karnataka Electricity Regulatory Commission

ನಿವೃತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು

Home

​​​​​​​​​​​​​​​​​​ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ​​​​ಯಿಂದ ​ಗೆ
​​ಶ್ರೀ ಫಿಲಿಪೋಸ್ ಮಥಾಯ್, ಐಎಎಸ್, (ನಿವೃತ್ತ) ​15.11.1999 ​​14.11.2004​
ಶ್ರೀ ಕೆ ಪಿ ಪಾಂಡೆ, ಐಎಎಸ್ (ನಿವೃತ್ತ)
​​15.12.2004 ​15.12.2009​
ಶ್ರೀ ಎಂ ಆರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ, ಐಎಎಸ್ (ನಿವೃತ್ತ)
​24.03.2010 ​​​03.03.2015
ಶ್ರೀ ಎಂ.ಕೆ. ಶಂಕರಲಿಂಗ ಗೌಡ, ಐಎಎಸ್ (ನಿವೃತ್ತ)
​18.06.2015 ​19.12.2018
ಶ್ರೀ ಶಂಭು ದಯಾಳ್ ಮೀನಾ, ಐಎಎಸ್ (ನಿವೃತ್ತ)
31.12.2018 03.01.2022

 ​

ಸದಸ್ಯರು
 
​​ಯಿಂದ ಗೆ
ಶ್ರೀ ಎಚ್ ಆರ್ ಗೋಪಾ ಎಲ್
​15.11.1999 ​10.04.2003
ಶ್ರೀಮತಿ ನಳಿನಿ ಎಂ ಕೆ ಮೆನನ್
​01.07.2000 ​30.06.2003
ಶ್ರೀ ಎಚ್ ಎಸ್ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ
​14.07.2003 ​11.03.2008
ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಡಿ ಉಕ್ಕಲಿ
​14.07.2003 ​13.07.2008
ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಹಿರೆಮಠ್
​23.10.2008 ​22.10.2013
ಶ್ರೀ ಕೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾವ್
​23.10.2008 ​22.10.2013
ಶ್ರೀ ಡಿ.ಬಿ. ಮಣಿವಲ್ ರಾಜು
​05.03.2014 ​17.12.2018
ಶ್ರೀ ಎಚ್.ಡಿ. ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್
​05.03.2014 ​04.03.2019
ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎಂ.ಮಂಜುನಾಥ
30.12.2019 29.12.2024
ಶ್ರೀ ಎಂ ಡಿ ರವಿ
13.03.2019 12.03.2024

 ​

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು
​ಯಿಂದ ಗೆ
ಶ್ರೀ ಆರ್ ಶ್ರೀಧರನ್
​07.10.1999 ​08.12.2003
ಶ್ರೀ ಎಚ್ ಶಶಿಧರ
​16.02.2004 ​07.09.2004
ಶ್ರೀ ಐ ಆರ್ ಪೆರುಮಾಳ್
​22.12.2004 ​08.09.2005
ಶ್ರೀ ಶೇಕ್ ಅಹ್ಮದ್
​07.10.2005 ​30.04.2011
ಶ್ರೀ ಟಿ ಎ ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ
​02.05.2011 ​01.08.2012
ಶ್ರೀ ಎನ್ ಶ್ರೀರಾಮನ್
​16.08.2012 ​19.08.2014
ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಡಾ ಕೆ ರಾಜೇಂದ್ರ
​20.08.2014 ​27.07.2016
ಡಾ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ
​10.08.2016 ​16.07.2018
ಶ್ರೀ ಪಾಂಡುರಂಗ್ ಬಿ ನಾಯಕ್
​16.07.2018 ​25.03.2019
ಶ್ರೀಮತಿ ಕವಿತಾ ರಾಣಿ 
15.07.2019 12.03.2020
ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಖಾ ಟಿ 
17.06.2020 22.03.2022
ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜಶ್ರೀ ಜೈನಾಪುರ
22.03.2022  07.02.2023
 
×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS